Home / All Innovations / Innovation Details
Image

GRYDSEN - INNOVATIVE PSYCHOLOGICAL METHODS OF THERAPY FOR SENIORS USING THE VR TECHNIQUE

Description: Narzędzie terapeutyczne GRYDSEN pomaga spowalniać zaburzenia funkcji poznawczych (pamięci) i motorycznych (ruchowych), charakterystyczne dla osób powyżej 60 roku życia. Dzięki treningowi tych funkcji z naszym narzędziem terapeutycznym możemy wydłużyć okres samodzielności i dobrej jakości życia osób starszych.

POTRZEBA RYNKOWA W 2050 roku 1/3 populacji w Polsce (i porównywalnie w innych krajach europejskich) będą stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej, a średnie trwanie życia będzie się nadal wydłużało. Liczba chorych na Alzheimera rośnie i będzie rosnąć coraz szybciej. Obecnie w Polsce może to już być nawet pół miliona osób, a prognozuje się, że liczba ta wzrośnie nawet czterokrotnie. A nawet u osób starzejących się „prawidłowo”, bez objawów chorobowych, dochodzi również do osłabienia funkcji poznawczych i motorycznych oraz do obniżenia jakości życia związanego z pogorszeniem tych funkcji. Procesu starzenia się nie można zatrzymać i odwrócić, jednak da się go spowolnić przy wykorzystaniu odpowiednich technik diagnostycznych i terapeutycznych, takich jak GRYDSEN. Potrzeba społeczna, na którą odpowiada produkt terapeutyczny GRYDSEN, to jak najdłuższe utrzymywanie osób starszych w dobrej kondycji fizycznej i poznawczej, a dzięki temu wydłużenie okresu ich samodzielności i utrzymanie wysokiego poziomu ich dobrostanu (fizycznego i psychicznego). NASZ INNOWACYJNY PRODUKT GRYDSEN to narzędzie terapeutyczne wykorzystujące techniki wirtualnej rzeczywistości (VR) stosowane w zaawansowanych grach komputerowych, stąd akronim GRYDSEN (Gry dla Seniorów). Rozwiązanie znajduje zastosowanie w diagnostyce, terapii, profilaktyce, rehabilitacji medycznej oraz edukacji osób chorych i zdrowych. Dotychczas rozwiązania oferowane na tym rynku opierały się na rozwiązaniach intuicyjnych, które nie były poparte dowodami empirycznymi (brak publikacji w czasopismach naukowych na temat badań wykorzystania wirtualnej rzeczywistości u osób starszych). Produkt GRYDSEN, w porównaniu z istniejącymi na rynku rozwiązaniami gier dla seniorów jest jedynym narzędziem dla osób starszych, jednocześnie poprawiającym funkcje poznawcze i motoryczne zweryfikowanym w badaniach naukowych. To innowacyjne narzędzie terapeutyczne dla osób starszych, w formie ćwiczeń stymulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości. GRYDSEN poprawia jakość życia i samopoczucia psychofizycznego, wzmacnia samodzielność oraz poprawia funkcjonowanie poznawcze i motoryczne osób po 60. roku życia. Jest to możliwe dzięki aktywności podejmowanej w formie treningu, którą wzmacnia zjawisko „zanurzenia” w świecie wirtualnej rzeczywistości. Narzędzie GRYDSEN powstało i zostało zbadane (na pacjentach, za zgodą komisji bioetycznej) dzięki projektowi „Grydsen –innowacyjne psychologiczne metody terapii seniorów z wykorzystaniem techniki VR” dofinansowanemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („Szybka Ścieżka”) – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (wartość projektu 2 044 350 zł). Projekt realizowany był w konsorcjum z Politechniką Łódzką.

Organisation: Grydsen sp. z o.o.

Innovator(s): GRYDSEN LTD Team: Paweł Izdebski, Marta Podhorecka, Karolina Juszczyk, Anna Pyszora, Magdalena Liberacka-Dwojak, Elżbieta Izdebska, Radosław Perkowski, Michał Majcherek; The Lodz University of Technology Team: Adam Wojciechowski, Jarosław Andrzejczak, Jan Bełczącki, Krystian Jabłoński, Sławomir Opałka, Wiktoria Kopania (Kozłowicz), Sonia Jach

Category: Healthcare/Fitness

Country: Poland

Gold Award